ĐIỀU KHOẢN KINH DOANH CỦA E-SHOP GGT CZ, a.s.

1. Thông tin cơ bản về người bán

 

GGT CZ, a.s. 

Trụ sở chính : Jana Masaryka 22, 586 01 Jihlava IČO:26293609, DIČ: CZ26293609
Người bán là người nộp thuế DPH.

 

Thông tin liên lạc:
tel: +420 567 563 534
email: shop@ggtabak.cz

 

Kết nối ngân hàng:
Số tài khoản : 131723305/0300

 

GGT CZ, a.s. là nhà bán sỉ các sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điếu, các loại thẻ nạp điện thoại, vé tàu, xe, đồ uống, đồng thời là nhà điều hành cửa hàng điện tử (tức là cửa hàng trực tuyến, cửa hàng internet) tại www.ggtabak.cz

Sau đây được gọi là "Người bán"

 

2. Điều khoản giới thiệu

 

2.1. Theo § 1751, khoản 1 của Đạo luật số 89/2012 Sb., Bộ luật Dân sự, các điều khoản và điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ chung của các bên ký kết phát sinh liên quan hoặc trên cơ sở hợp đồng mua bán được ký kết giữa bên bán và bên mua thông qua cửa hàng điện tử (e-shop) của bên bán. Cửa hàng trực tuyến được điều hành bởi bên bán trên trang web tại www.ggtabak.cz.

2.2. Theo quy định tại khoản 1 § 1751 của Đạo luật số 89/2012 Bộ luật Dân sự, các điều khoản và điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ chung của các bên ký kết phát sinh liên quan hoặc trên cơ sở hợp đồng mua bán được ký kết giữa bên bán và bên mua theo một cách khác ngoài thông qua cửa hàng điện tử của bên bán. Tuy nhiên, Điều 2 khoản 2.4, Điều 3 tất cả các khoản, Điều 4 tất cả các khoản, và Điều 12, khoản 12.1 không áp dụng cho những trường hợp đó. các điều khoản và điều kiện này, chỉ liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán được ký kết thông qua cửa hàng điện tử của bên bán. Trong trường hợp hợp đồng mua bán được ký kết thông qua đại diện bán hàng của bên bán bên ngoài cơ sở của bên bán với việc bàn giao đồng thời hàng hóa cho bên mua, thì Điều 5, tất cả các khoản, Điều 6, tất cả các khoản, Điều 7, khoản 7.1 sẽ không còn ứng dụng. và 7.3., điều 8 tất cả các đoạn, điều 9 đoạn 9.1 câu thứ hai. Tuy nhiên, các quy định này (Điều 5 tất cả các khoản, Điều 6 tất cả các khoản, Điều 7 khoản 7.1. Và 7.3., Điều 8 tất cả các khoản, Điều 9 khoản 9.1 câu hai), tuy nhiên, sẽ được áp dụng với những sửa đổi phù hợp trong trường hợp mua hàng hợp đồng được ký kết qua điện thoại, với điều kiện rằng ở đó, nơi có sự trao đổi về một đơn đặt hàng bằng văn bản hoặc việc gửi một đơn đặt hàng, nó áp dụng cho các mục đích của hợp đồng được ký kết qua điện thoại, một đơn đặt hàng được thực hiện qua điện thoại là đủ và khi có sự trao đổi một thông báo hoặc một cuộc gọi hoặc thông tin liên lạc khác bằng e-mail đến địa chỉ e-mail của bên mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc đơn đặt hàng, có giá trị cho các mục đích của hợp đồng được ký kết qua điện thoại, thông báo qua điện thoại, lời mời qua điện thoại hoặc điện thoại khác thông tin liên lạc là đủ.
 

2.3. Các quy định của các điều khoản và điều kiện này là một phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán được giao kết giữa người bán và người mua. Các quyền và nghĩa vụ khác biệt với các điều khoản và điều kiện có thể được thương lượng trong hợp đồng mua bán. Các điều khoản khác biệt trong hợp đồng mua bán được ưu tiên hơn các điều khoản và điều kiện.
 

2.4. Chỉ là doanh nhân đã đăng ký trong cửa hàng điện tử của bên bán mới có thể là người mua. Cửa hàng điện tử của bên bán không dành cho người tiêu dùng và do đó người tiêu dùng sẽ không được phép truy cập vào cửa hàng điện tử của người bán.
 

2.5. Trong trường hợp bên mua đồng thời sử dụng thiết bị có tên thương mại "FiskalPro" do bên bán để lại cho bên mua sử dụng, cho phép ghi điện tử doanh số bán hàng, đồng thời thực hiện chức năng điều khoản thanh toán thì các quan hệ pháp lý khi sử dụng thiết bị này chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng chung của KOMPLEET GGT được công bố trên trang web www.ggtabak.cz.

 

3. Đăng ký cửa hàng điện tử của bên bán

 

3.1. Bên mua có nghĩa vụ đăng ký vào cửa hàng điện tử của bên bán trước lần mua hàng đầu tiên, sử dụng mẫu đăng ký tại www.ggtabak.cz hoặc thông qua đại diện bán hàng của bên bán, bên bán sẽ đảm bảo việc tạo tài khoản người dùng để truy cập vào cửa hàng điện tử .

 

3.2. Quyền truy cập vào tài khoản người dùng được bảo mật bằng tên người dùng và mật khẩu. Dữ liệu truy cập vào tài khoản người dùng sẽ chỉ được cung cấp cho người mua sau khi người mua xuất trình cho người bán giấy chứng nhận thương mại cho phép bên mua kinh doanh các sản phẩm thuốc lá và ký kết thỏa thuận với bên bán về các điều khoản thanh toán cho hàng hóa được đặt qua cửa hàng điện tử

 

4. Giao kết hợp đồng mua bán

 

4.1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình, bên mua có quyền truy cập vào sự giới thiệu sản phẩm của bên bán trong cửa hàng điện tử của bên bán và có thể đặt hàng hóa. Việc trưng bày hàng hóa trong cửa hàng điện tử của người bán không phải là một đề nghị ràng buộc để ký kết hợp đồng. Việc trưng bày hàng hóa trên cửa hàng điện chỉ là lời mời gửi đề nghị giao kết hợp đồng, đề nghị giao kết hợp đồng chỉ được coi là đề nghị giao kết hợp đồng khi người mua gửi đơn đặt hàng.

 

4.2. Đối với hàng hóa được hiển thị trong cửa hàng điện tử của bên bán, thông tin về hàng hóa được cung cấp, bao gồm cả giá của chúng. Giá sản phẩm đã bao gồm thuế và các loại phí liên quan. Giá sản phẩm vẫn có giá trị khi chúng được hiển thị trong trang web của cửa hàng điện tử.

 

4.3. Trong trường hợp quan tâm đến hàng hóa, bên mua đặt hàng hóa vào giỏ hàng điện tử. Để đặt hàng, bên mua điền vào mẫu đơn đặt hàng trên giao diện web của cửa hàng điện tử, trong đó bên mua cũng chọn ngày giao hàng và địa chỉ giao hàng hoặc bên mua tự nhận hàng tại đại lý phân phối đã chọn của bên bán.

 

4.4. Trước khi gửi đơn hàng cho bên bán, bên mua được phép kiểm tra và thay đổi dữ liệu mà bên mua đã nhập trong đơn hàng. Bên mua gửi đơn đặt hàng cho bên bán bằng cách nhấp vào nút "đặt hàng". Dữ liệu được liệt kê theo thứ tự mà người bán cho là chính xác. Bằng cách gửi đơn đặt hàng, bên mua đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

 

4.5. Ngay sau khi nhận được đơn hàng, bên bán sẽ xác nhận đã nhận đơn hàng cho bên mua bằng e-mail bằng cách gửi tóm tắt đơn hàng đến địa chỉ e-mail của bên mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc trong đơn đặt hàng. Nếu bên mua không nhận được bản tóm tắt đơn đặt hàng này, anh ta có nghĩa vụ liên hệ với bên bán ngay lập tức. Việc giao lại bản tóm tắt đơn đặt hàng cho người mua có nghiza là đơn đặt hàng không được bên bán chấp nhận.

 

4.6. Đơn đặt hàng được bên bán chấp nhận, và do đó hợp đồng mua bán được ký kết, khi bên bán thông báo cho bên mua qua e-mail về việc gửi hàng đi. Trong trường hợp bên mua chọn phương thức tự nhận hàng tận nơi tại một trong các cơ sở của bên bán làm phương thức giao hàng, đơn đặt hàng được bên bán chấp nhận và do đó hợp đồng mua bán được ký kết bằng việc bên bán mời bên mua qua e-mail để nhận hàng tận nơi.

 

4.7. Nếu chỉ một phần của hàng hóa đã đặt được đề cập trong e-mail về việc gửi hàng hoặc e-mail có nội dung mời đến nhận hàng trực tiếp, thì hợp đồng mua bán chỉ được ký kết đối với phần hàng này và phần còn lại được coi là đơn đặt hàng đã bị từ chối. Việc chấp nhận một phần đơn đặt hàng như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu bên mua không thông báo cho người bán trong đơn đặt hàng rằng anh ta không quan tâm đến việc hoàn tất từng phần.

 

4.8. Nếu bên bán từ chối đơn đặt hàng của bên mua, bên bán sẽ thông báo cho bên mua bằng e-mail đến địa chỉ e-mail của bên mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc đơn đặt hàng. Bên bán thông thường sẽ nêu lý do không thể nhận đơn hàng (hàng không còn sản xuất hoặc cung cấp, hàng đã lâu không có hoặc giá hàng thay đổi đáng kể). Người bán có quyền từ chối đơn đặt hàng của bên mua ngay cả đối với một phần hàng đã đặt và chấp nhận phần còn lại của đơn đặt hàng theo cách thức nêu trên. Điều này không áp dụng nếu bên mua thông báo cho bên bán theo đơn đặt hàng rằng anh ta không quan tâm đến việc hoàn tất từng phần.

 
4.9. Hủy đơn hàng

Bên mua có quyền hủy đơn hàng mà không cần nêu lý do cho đến thời điểm bên bán nhận được e-mail về việc gửi hàng hoặc e-mail có nội dung mời đến lấy hàng tận nơi.

 

5. Giao hàng

 

5.1. Chỉ có thể giao hàng trên lãnh thổ của Cộng hòa Séc. Nếu giá của hàng hóa đặt mua ít nhất là 10.000 Kč chưa có thuế DPH, thì người bán chịu chi phí giao hàng. Nếu giá hàng hóa đặt mua thấp hơn 10.000 Kč chưa có thuế DPH, phí vận chuyển là 100 Kč + thuế DPH và người mua có nghĩa vụ thanh toán cho người bán cùng với giá hàng hoá.

 

5.2. Người bán sẽ giao hàng cho người mua thông qua các đại diện bán hàng của người bán tại địa chỉ được chỉ định trong đơn đặt hàng. Người mua sẽ được thông báo về việc gửi hàng bằng e-mail được gửi đến địa chỉ e-mail của người mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc đơn đặt hàng.

 

5.3. Bên mua chọn ngày giao hàng trong đơn đặt hàng. Chỉ có thể sắp xếp một ngày làm việc là ngày giao hàng. Ngày làm việc tiếp theo sau khi bên mua gửi đơn hàng có thể được chọn làm ngày giao hàng. Trong trường hợp đơn đặt hàng được đặt sau 19.30 giờ chiều, ngày giao hàng có thể được chọn không sớm hơn ngày làm việc thứ hai sau ngày người mua gửi đơn đặt hàng.

 

5.4. Bên mua cũng có thể tự nhận hàng tại một trong các đại lý phân phối của bên bán làm phương thức giao hàng. Điều 8 của các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc bên mua tự nhận hàng hóa. Trong trường hợp bên mua tự nhận hàng hóa, không phụ thuộc vào giá của hàng hóa đã đặt người mua không phải trả phí vận chuyển.

 

6. Nhận hàng

 

6.1. Nếu theo hợp đồng mua bán, bên bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm do bên mua chỉ định trong đơn đặt hàng thì người mua có nghĩa vụ kiểm nhận hàng hóa khi giao hàng.

 

6.2. Bên mua có nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng. Nếu phát hiện có hư hỏng đối với bao bì của hàng hoá, bên mua có nghĩa vụ kiểm tra tình trạng của hàng hoá trước sự chứng kiến của đại diện bán hàng của bên bán. Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, bên mua có nghĩa vụ lập biên bản về việc hàng hóa bị hư hỏng và có xác nhận của đại diện bán hàng của bên bán. Trên cơ sở biên bản đã lập, người mua sẽ được giảm giá hợp lý trên giá mua hoặc được giao hàng mới tùy theo sự lựa chọn của bên mua. Bên mua cũng có quyền rút khỏi hợp đồng, kể cả đối với một phần hàng hóa đã giao. Bên mua sẽ chỉ ra sự lựa chọn của họ trong biên bản thiệt hại của sản phẩm. Nếu bên mua lựa chọn hình thức giao hàng mới hoặc rút khỏi hợp đồng thì đồng thời bàn giao hàng hóa bị hư hỏng cho đại diện bán hàng của bên bán và đại diện bán hàng của bên bán sẽ xác nhận bằng chữ ký của mình vào biên bản thiệt hại hàng hóa. .

 

6.3. Khi nhận hàng, người mua có nghĩa vụ ký vào hóa đơn. Bằng việc ký vào hóa đơn, người mua đồng ý nhận hàng và xác nhận rằng chúng đã được giao về mặt cơ học không bị hư hỏng, ngoại trừ khi lập biên bản về thiệt hại đối với hàng hóa. Các khiếu nại sau đó gây ra trong quá trình giao hàng sẽ không được tính đến và sẽ bị từ chối.

 

7. Phương thức thanh toán tiền hàng

 

7.1. Các điều khoản thanh toán được điều chỉnh bởi thỏa thuận được ký kết giữa người bán và người mua trước khi người mua đăng ký trong cửa hàng điện tử của người bán.

 

7.2. Hàng hóa có thể được thanh toán bằng :

1) tiền mặt khi giao hàng

2) bằng chuyển khoản - thanh toán diễn ra sau khi giao hàng theo các điều kiện định trước. Ngày đến hạn và số tài khoản được ghi trên hóa đơn, là một phần không thể thiếu của việc giao hàng.

 

7.3. Nếu bên mua có nghĩa vụ trả phí vận chuyển (tức là đối với các đơn đặt hàng có giá thấp hơn 10.000 Kč chưa có thuế DPH, thì bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán phí vận chuyển với hình thức giống như thanh toán hàng hóa.

 

7.4. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa bên mua và bên bán, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và luôn thanh toán cả trong trường hợp có phí vận chuyển bằng tiền mặt khi nhận hàng.

 

8. Tự nhận hàng

 

8.1. Nếu bên mua chọn phương thức tự nhận hàng tại đại lý phân phối của bên bán làm phương thức giao hàng, thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng tại đại lý phân phối của người bán đã chọn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi bên bán mời nhận hàng gửi cho bên mua qua e-mail vào e-mail của bên mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc đơn đặt hàng.

 

8.2. Bên mua có quyền kiểm tra hàng hóa tại đại lý phân phối của bên bán trước khi nhận hàng.

 

8.3. Trong trường hợp bên mua không nhận hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày bên bán mời đến lấy hàng thì hợp đồng mua bán bị hủy bỏ ngay từ đầu.

 

8.4. Đối với trường hợp tự nhận hàng thì chỉ được thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

 

9. Rút khỏi hợp đồng

 

9.1. Cả bên bán và bên mua đều có quyền rút khỏi hợp đồng trong các trường hợp do luật định. Bên mua cũng có quyền rút khỏi hợp đồng nếu bên bán không thực hiện các điều khoản giao hàng đã thỏa thuận.

 

9.2. Có thể rút khỏi hợp đồng bằng cách gửi văn bản viết hoặc điện tử rút khỏi hợp đồng cho phía bên ký kết kia. Trong trường hợp bên mua rút khỏi hợp đồng, việc rút khỏi hợp đồng phải được chuyển cho bên bán theo địa chỉ e-mail shop@ggtabak.cz hoặc bằng văn bản đến văn phòng đăng ký của người bán. Trong trường hợp bên bán rút khỏi hợp đồng, việc rút khỏi hợp đồng phải được chuyển đến bên mua theo địa chỉ e-mail của bên mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc trong đơn đặt hàng, hoặc bằng văn bản đến văn phòng đã đăng ký của bên mua.

 

9.3. Khi rút khỏi hợp đồng, bên mua có nghĩa vụ ghi rõ số biểu tượng (= ký hiệu biến đổi), và nếu hàng đã được nhận thì cũng phải ghi ngày nhận hàng và phải xuất trình hóa đơn hoặc biên lai thu tiền. .

 

9.4. Trong trường hợp rút khỏi hợp đồng, hợp đồng bị hủy bỏ lại từ đầu, các bên tham gia hợp đồng sẽ trả lại tất cả các dịch vụ hai bên đã cung cấp.

 

9.5. Nếu đã nhận hàng, bên mua sẽ gửi hàng trở lại trụ sở của bên bán, nơi bên bán sẽ đánh giá tình trạng của hàng hóa được trả lại mà không bị chậm trễ quá mức. Trong trường hợp hàng hoá được trả lại cho bên bán trong tình trạng không còn nguyên vẹn, thì bên mua có nghĩa vụ bồi thường cụ thể các chi phí liên quan đến việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của hàng hoá và hậu quả là hàng hoá bị hư hỏng (không đầy đủ nội dung, hư hỏng bao bì, hao mòn của hàng hóa, v.v.). Hàng hóa được gửi cho bên bán bằng phương thức trả tiền mặt khi giao hàng sẽ không được người bán chấp nhận.

 

9.6. Trong trường hợp rút hợp khỏi hựp đồng, bên bán có nghĩa vụ trả lại hoặc một phần giá mua đã thanh toán cho bên mua. Giá mua hoặc một phần của nó sẽ được thanh toán cho bện mua trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng không quá 14 ngày sau khi hàng hoá được trả lại.

 

10. Trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi

 

10.1 Các quyền và nghĩa vụ giữa bên bán và bên mua về trách nhiệm của bên bán đối với các lỗi trong hàng hóa được giao chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan, cụ thể là § 2099 và tiếp theo. Đạo luật số 89/2012 Coll., Bộ luật Dân sự.

 

11. Nghĩa vụ trong lĩnh vực chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá


11.1. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho bên bán tất cả thông tin và dữ liệu mà bên bán yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ của bên bán trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá và tiếp tục cung cấp cho bên bán sự hợp tác trong vấn đề này.


11.2. Khách hàng sẽ cho phép đại diện của bên bán và bên bán đến thăm địa điểm kinh doanh của Khách hàng để thực hiện các nghĩa vụ của bên bán, như một phần của cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

 

11.3. Khi phân phối, bán hoặc lưu trữ các sản phẩm thuốc lá, khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả luật của Liên minh Châu Âu (có hiệu lực từ ngày 20.5.2019, bao gồm NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU 2014/40 / EU) và, nếu thích hợp, hợp tác đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu hoặc của Quốc gia Thành viên của nó trong việc chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

 

11.4. Khách hàng không được sửa đổi bao bì của sản phẩm thuốc lá, cũng như không được sửa đổi, thay đổi, mài mòn hoặc xóa bỏ bất kỳ nhãn hiệu nào do nhà sản xuất đặt trên các sản phẩm thuốc lá.

 

11.5. Khách hàng không được bán các sản phẩm thuốc lá cho một người mà họ biết hoặc có lý do để tin rằng có liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

 

11.6. Bên bán tuân thủ các quy trình chống rửa tiền khi chấp nhận thanh toán. Khách hàng sẽ thanh toán cho bên bán bằng cùng một loại tiền tệ và số tiền như đã nêu trên hóa đơn do Bên bán phát hành. Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bởi Khách hàng được lập hóa đơn hoặc người có liên quan. Việc thanh toán cho từng hóa đơn hoặc nhóm hóa đơn phải được thực hiện riêng lẻ. Bên bán có thể đưa ra một ngoại lệ từ các quy định trong trường hợp cụ thể đối với đoạn này

 

11.7. Bên bán có quyền ghi lại thông tin về Khách hàng, bán hàng và thanh toán (bao gồm hợp đồng, hóa đơn hoặc thư từ kinh doanh), nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của Người bán trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

 

11.8. Bên bán có quyền triển khai hệ thống thông tin về Khách hàng và hàng hóa từ hướng dẫn của nhà sản xuất các sản phẩm thuốc lá, nếu bên bán có nghĩa vụ làm như vậy trong trường hợp nhất định như một phần nghĩa vụ của mình trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp với các sản phẩm thuốc lá. Bên bán sẽ chỉ ghi lại thông tin và xử lý thông tin đó theo quy định của pháp luật, bao gồm cả luật của Liên minh Châu Âu

 

11,9. Bên bán tiến hành kinh doanh với những Khách hàng được chứng minh là tôn trọng các mục tiêu và tuân thủ các thủ tục trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp với các sản phẩm thuốc lá.

 

11.10. Bên bán có quyền thực hiện trách nhiệm giải trình đối với Khách hàng hoặc những người sắp trở thành Khách hàng, trong phạm vi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ mà bên bán đã thực hiện trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

 

11.11. Bên bán sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh với Khách hàng theo hướng dẫn của nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá, nếu bên bán có nghĩa vụ làm như vậy trong trường hợp nhất định như một phần nghĩa vụ của mình trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

 

11.12. Có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2019, bên bán sẽ ngừng bán và cung cấp thuốc lá điếu và thuốc lá sợi thô cho Khách hàng đã không gửi thông báo xác nhận cho bên bán chậm nhất vào ngày 19/05/2019 đăng ký của họ trong hệ thống Track&Trace cũng như mã nhận dạng pháp nhân kinh doanh của họ và danh sách tất cả các mã nhận dạng thiết bị (địa điểm bán hàng) đã được chỉ định họ như một phần của đăng ký trong hệ thống Track&Trace, cùng với dấu hiệu chỉ định chính xác của thiết bị (điểm bán hàng) có liên quan đến các mã nhận dạng cá nhân được chỉ định họ và với xác nhận rằng những mã nhận dạng này là chính xác và hợp lệ và họ lấy được bằng cách đăng ký trong hệ thống Track&Trace,

 

11.13. Bên bán có quyền yêu cầu Khách hàng của mình thực hiện các quy trình "Hãy biết khách hàng của bạn", kết quả từ các hợp đồng đã ký giữa các nhà sản xuất thuốc lá, Liên minh Châu Âu và các Quốc gia Thành viên tham gia, đối với các đối tác bán buôn của mình, nếu họ có.

12. Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bên mua và các dữ liệu khác

 

12.1. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bên mua, nếu là một cá nhân, được cung cấp bởi Đạo luật số 101/2000 Bộ luật dân sự., Về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đã được diễn đạt sau đó.

 

12.2. Bên mua đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình: họ và tên, số nhận dạng, mã số thuế, văn phòng đăng ký, địa chỉ e-mail và số điện thoại (gọi chung là "dữ liệu cá nhân").

 

12.3. Ngoài ra, Bên mua, là cá nhân và Bên mua, là pháp nhân, đồng ý rằng Bên bán có quyền xử lý tất cả dữ liệu thu được trong quá trình giao dịch kinh doanh với Bên mua ("dữ liệu khác").

 

12.4. Bên mua đồng ý cho bên bán xử lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu khác và chuyển dữ liệu này cho các đối tác kinh doanh của bên bán, nhằm mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng mua bán, cho tất cả các mục đích tiếp thị, khuyến mại và kinh doanh của bên bán và các đối tác kinh doanh của bên bán bao gồm cả việc gửi thông tin và liên lạc kinh doanh cho bên mua. Bên bán có quyền xử lý dữ liệu cá nhân và các dữ liệu khác cho các hoạt động tiếp thị, khuyến mại và kinh doanh của riêng mình cũng như các hoạt động tiếp thị, khuyến mại và kinh doanh của các đối tác kinh doanh của bên bán.

 

12.5. Bên mua thừa nhận rằng họ có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của mình (trong khi đăng ký, trong tài khoản người dùng của họ, khi đặt hàng từ giao diện web của cửa hàng) một cách chính xác và trung thực, và họ có nghĩa vụ thông báo cho người bán không chậm trễ quá mức về việc thay đổi trong dữ liệu cá nhân của mình.

 

12.6. Bênbán có thể ủy thác việc xử lý dữ liệu cá nhân của bên mua cho bên thứ ba với tư cách là người xử lý.

 

12.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

12.8. Bên mua xác nhận rằng dữ liệu cá nhân được cung cấp là chính xác và họ đã được thông báo rằng đây là việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách tự nguyện.

 

12.9. Trong trường hợp bên mua tin rằng bên bán hoặc người xử lý đang xử lý dữ liệu cá nhân của mình mà vi phạm việc bảo vệ đời sống riêng tư và cá nhân của bên mua hoặc vi phạm pháp luật, đặc biệt nếu dữ liệu cá nhân không chính xác với liên quan đến mục đích xử lý của họ, có thể:

  • • yêu cầu bên bán hoặc người xử lý giải thích
  • • yêu cầu bên bán hoặc bên xử lý loại bỏ tình huống xảy ra.

 

12.10. Nếu bên mua yêu cầu thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin này cho họ. Bên bán có quyền yêu cầu một khoản thanh toán hợp lý không vượt quá chi phí cần thiết để cung cấp thông tin cho việc cung cấp thông tin theo câu trước.n

 

13. Chuyển giao bằng Thư điện tử

 

13.1. Nếu trong các điều khoản và điều kiện này nêu rõ rằng việc chuyển giao sẽ được thực hiện cho bên mua qua e-mail đến địa chỉ e-mail của bên mua được chỉ định trong tài khoản người dùng hoặc trong đơn đặt hàng, nếu trong trường hợp các địa chỉ này khác nhau, bên mua sẽ được ưu tiên chuyển đến địa chỉ e-mail được chỉ định trong đơn đặt hàng.

 

13.2. Một tài liệu được gửi bằng thư điện tử được coi là đã được chuyển cho bên kia ngay sau khi nó được bên gửi gửi đi.

 

14. Điều khoản cuối cùng

 

14.1. Các điều khoản và điều kiện kinh doanh này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017

 

14.2. Các điều khoản và điều kiện kinh doanh này có hiệu lực đối với tất cả các hợp đồng mua bán được ký kết giữa bên bán và bên mua trong thời gian hiệu lực của các điều khoản và điều kiện kinh doanh này.

 

14.3. Bên bán GGT CZ, a.s. có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện kinh doanh. Các điều khoản và điều kiện kinh doanh sửa đổi sẽ được thông báo một cách phù hợp trên trang web www.ggtabak.cz ít nhất một tháng trước khi các điều khoản và điều kiện kinh doanh mới có hiệu lực.

 

14.4. Nếu mối quan hệ được xác lập bởi hợp đồng mua bán có yếu tố quốc tế (nước ngoài) thì các bên đồng ý rằng mối quan hệ đó được điều chỉnh bởi luật pháp Séc.