Dịch vụ pháp lý cho các sản phẩm thuốc lá

Theo dõi các sản phẩm thuốc lá Track & Trace

Kính gửi các đối tác kinh doanh,

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, Quy định của Ủy ban Châu Âu về việc giám sát các sản phẩm thuốc lá, được gọi là hệ thống Theo dõi & Truy nguyên, sẽ có hiệu lực. Quy định này sẽ có tác động đến tất cả các bộ phận của chuỗi bán sản phẩm thuốc lá, từ nhà sản xuất đến cái gọi là cửa hàng bán lẻ đầu tiên, tức là cửa hàng đầu tiên trong chuỗi nơi người tiêu dùng bình thường có thể mua sản phẩm thuốc lá. Đợt thứ nhất, kể từ ngày 20/05/2019, quy định này chỉ áp dụng đối với thuốc lá điếu và thuốc hookah. Tất cả các sản phẩm được sản xuất sau ngày 20/05/2019 phải được nhà sản xuất và nhà nhập khẩu đánh dấu mã số duy nhất.

Các nhà phân phối bán buôn có nhiệm vụ theo dõi chuyển động của các sản phẩm này và báo cáo doanh số bán hàng bằng điện tử trước khi chúng được vận chuyển từ kho. Nhà bán lẻ sẽ không còn theo dõi việc mua hoặc bán, và thậm chí không có khả năng di chuyển hàng hóa giữa các cơ sở của họ, trừ khi họ sử dụng nhà kho phân phối / trung tâm như một phần của việc chuyển giao.

Nhà bán lẻ có nhiệm vụ đăng ký từng cơ sở. Dựa trên đăng ký này, mỗi cơ sở sẽ nhận được một mã số nhận dạng, mã số này sẽ báo cáo cho các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá của mình. Nếu không biết về số nhận dạng của khách hàng, các sản phẩm mới được đánh dấu sẽ không thể được chuyển đến điểm bán hàng cuối cùng sau ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Cơ quan đăng ký các tổ chức kinh tế cho Cộng hòa Séc là Cơ quan Nhà nước In ấn các vật có giá trị . Khả năng đăng ký sẽ có trên trang web của Nhà nước In ấn các vật có giá trị từ khoảng giữa tháng 4 năm 2019. Thông tin chi tiết hơn về đăng ký có trên trang web https://stc.cz/produkty/track-trace/.

GGT CZ, a.s.