Phần thưởng

Bạn có thể tìm thấy tổng quan đầy đủ về phần thưởng lợi ích và giá trị điểm hiện tại của chúng tại eshop.ggtabak.cz


Để truy cập vào cửa hàng điện tử, Quý khách cần biết thông tin đăng nhập của mình hoặc tạo đăng ký.

 

 

 

 

Quy tắc của chương trình ưu đãi

 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

 

Nguyên tắc cơ bản của chương trình Lợi ích là gì?

 • Từ mỗi lần mua hàng trong cửa hàng điện tử của chúng tôi, quý khách sẽ nhận được tích lũy điểm, sau đó quý khách có thể dùng điểm để đổi lấy quà tặng mà chúng tôi cung cấp.

Quý khách có thể bắt đầu sử dụng các lợi ích của chương trình ưu đãi như thế nào?

 • Nếu quý khách đã có thông tin đăng nhập vào cửa hàng điện tử, hãy liên hệ với Dịch vụ tổng đài hoặc Nhân viên tiếp thị để tìm hiểu về chương trình ưu đãi. Quý khách cũng có thể truy cập trang web hay sử dụng công cụ trò truyện trực tuyến với chúng tôi
 • Nếu quý khách chưa có dữ liệu đăng nhập vào cửa hàng điện tử, quý khách có thể yêu cầu Tổng đài viên hoặc Nhân viên tiếp thị hỗ trợ. Quý khách có thể nhận được bằng cách điền vào mẫu đăng ký, quý khách có thể tìm thấy ở đây. Sau khi điền vào mẫu đăng ký, quý khách sẽ trở thành thành viên của chương trình ưu đãi

Quý khách phải đáp ứng những điều kiện gì để được tham gia vào chương trình ưu đãi?

 • Chương trình ưu đãi được dành cho những khách hàng riêng lẻ.
 • Chương trình ưu đãi không áp dụng cho khách hàng có điều kiện mua hàng đặc biệt (ví dụ: khách hàng trong mạng lưới) và khách hàng trong danh mục bán sỉ.

Thời hạn cho chương trình ưu đãi là gì?

 • Điểm tích lũy có thể được thu thập theo chu kỳ của năm dương lịch, từ ngày 1.7. cho đến hết ngày 30.6. năm tiếp theo. Do đó, số điểm tích lũy được trong kỳ trước phải được sử dụng trước ngày 30.6. Hiện tại cho đến ngày 30.6.2022.
 • Trong khoảng thời gian này, quý khách có thể tùy ý sử dụng số điểm đã được tích lũy của mình hay đổi thành quà tặng.

Bạn có thể nhận được những phần thưởng nào từ điểm tích lũy?

 • Danh mục quà tặng của quý khách sẽ được cập nhật ở trang Web hoặc các chương trình ưu đãi

Làm thế nào để quý khách chọn lựa được quà tặng?

Quà tặng sẽ được xử lý như thế nào đối với hóa đơn thanh toán?

 • Số tiền 1 CZK sẽ được lập cùng hóa đơn quà tặng, số tiền này sẽ xuất hiện trên hóa đơn cùng với hàng hóa đã đặt hàng khác.

Thời gian chuyển quà tặng là bao lâu?

 • Sau khi nhận được đơn đặt hàng của quý khách, chúng tôi đảm bảo giao hàng trong vòng 30 ngày thông qua hình thức phân phối hàng hóa tiêu chuẩn.

Quý khách có thể tìm hiểu tình trạng điểm tích lũy của mình ở đâu?

 • Quý khách có thể tìm thấy thông tin về tình trạng của tài khoản điểm tích lũy của mình sau khi đăng nhập vào cửa hàng điện tử trong phần chương trình ưu đãi. Số điểm luôn được hiển thị sau khi mua hàng.
 

Làm thế nào để quý khách nhận được điểm tích lũy?

 • Điểm được tính cho doanh thu của hàng hóa đặt hàng qua cửa hàng điện tử, hàng hóa phải được thanh toán hợp lý.
 • Chúng tôi chia hàng hóa thành ba nhóm:
  • Nhóm 1:    thuốc lá điếu
  • Nhóm 2:    thuốc lá sợi thô, xì gà
  • Nhóm 3:    hàng hóa khác
 • Tiếp theo, từ hai loại chương trình ưu đãi, chúng tôi phân bổ điểm cho doanh thu thực hiện trong các nhóm riêng lẻ.
 • Quy đổi doanh thu bằng giá chưa có thuế DPH thành điểm theo loại chương trình Lợi ích:
 • Lợi ích STANDARD

Áp dụng cho những khách hàng chủ yếu bán thuốc lá theo thùng (khu vực biên giới).

 • Nhóm 1: 1.000 Kč = 0,3 điểm

 • Nhóm 2: 1.000 Kč= 20 điểm

 • Nhóm 3: 1.000 Kč = 70 điểm

 • Lợi ích GOLD

Áp dụng cho khách hàng chủ yếu bán thuốc lá theo gói. ( Khu vực nội địa)

 • Nhóm 1: 1.000 Kč = 1 điểm
 • Nhóm 2: 1.000 Kč = 20 điểm
 • Nhóm 3: 1.000 Kč = 70 điểm
 • Điểm cộng thêm cho tổng số tiền của đơn hàng trong mức giá chưa có VAT chỉ áp dụng cho ưu đãi GOLD:
  • 15.000,- = 20 điểm
  • 20.000,- = 30 điểm
  • 30.000,- = 50 điểm
  • 50.000,- = 100 điểm
  • 100.000,- = 200 điểm

 

Ví dụ về cách tính điểm trong chương trình ưu đãi GOLD:

Quý khách mua thuốc lá trị giá 13.500 K chưa bao gồm DPH như rượu và kẹo cao su với giá 2.000 K.
Từ số tiền này, chúng tôi sẽ lưu vào tài khoản của bạn 154 điểm cho doanh thu theo từng nhóm và 20 điểm cho tổng số tiền của đơn đặt hàng. Tổng cộng là 174 điểm.

 

Các điều kiện này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.

     

 

Công ty GGT CZ, a.s. có quyền thay đổi nội dung của ưu đãi và số lượng điểm lợi ích mà không cần sự đồng ý của khách hàng.