Naše vize

Jsme otevření a pozitivní

  • vzděláváme se, zajímají nás nové technologie
  • podporujeme dobré nápady, hledáme jednoduchá funkční řešení
  • upřednostňujeme trvale udržitelný rozvoj před krátkodobým prospěchem

Jednáme poctivě a slušně

  • dodržujeme zákony a pravidla
  • respektujeme partnery, konkurenci, instituce i sami sebe
  • chováme se slušně, spravedlivě a zodpovědně ke svému okolí

 

Pracujeme profesionálně

  • záleží nám na kvalitě, neseme osobní zodpovědnost za výsledek
  • v navazujících činnostech myslíme na dalšího v řadě
  • inovujeme naše postupy, vytváříme systémová řešení

 

Podporujeme efektivitu a rozvoj

  • k partnerům přistupujeme s důvěrou a chováme se vůči nim zdvořile a důvěryhodně
  • vnímáme potřeby našich partnerů, navrhujeme oboustranně užitečná řešení
  • jsme tolerantní a loajální

Budujeme partnerství a tým

  • k partnerům přistupujeme s důvěrou a chováme se vůči nim zdvořile a důvěryhodně
  • vnímáme potřeby našich partnerů, navrhujeme oboustranně užitečná řešení
  • jsme tolerantní a loajální