Právní servis k lihovinám

Zahájení EET pro HoReCa ( od 1.12.2016 )

Fáze EET ( Elektronické Evidence Tržeb ) pro HoReCa se blíží:

1. fáze – Stravovací a ubytovací služby, již od 1. prosince 2016,

2. fáze – Maloobchod a velkoobchod, již od 1. března 2017,

3. fáze – Ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze), již od 1. března 2018,

4. fáze – Vybraná řemesla, již od 1. června 2018

 

Kdo bude evidovat své tržby od 1. prosince 2016?:

Platí pro stravovací služby – restaurace, hospody, cukrárny, kavárny, rychlá občerstvení, atd., pouze pokud tato zařízení poskytují zázemí pro hosty (např. stoly, židle, toalety).

Platí pro ubytovací služby – hotely, motely, penziony, kempy,….atd.

Stánky s občerstvením ( tzv. okénkový prodej ) nebudou muset zavést EET již od prosince 2016, jelikož se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží ( povinnost EET pro ně platí až od 1.3.2018 ).

 

U stravovacích služeb se také od 1. 12.2016 sníží sazba DPH z 21 % na 15 %.

V základní sazbě bude i nadále zůstávat podávání alkoholických nápojů.

 

Spropitné a EET:

Spropitné určené přímo pro číšníky a servírky podle MF ČR evidence tržeb nezasáhne. Spropitné bude předmětem evidence pouze tehdy, jestliže bude určeno přímo podnikateli. Spropitné, které bude příjmem personálu (ať už napřímo, či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

Jestliže spropitné obdrží napřímo zaměstnanci (od zákazníků nebo ve své výplatě) či zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele, tak se nemusí částka evidovat. V případě, že však spropitné bude plně, či částečně příjmem pouze podnikatele, pak bude podléhat evidenci.

 

Jak řešit případné problémy EET a  připojení k internetu?

Připravte se s námi na EET a mějte k dispozici spolehlivou online evidenci

 

 

Více informací k zavádění EET se dozvíte u svého nejbližšího Finančního správce.

Údaje obsažené v tomto článku mají pouze informativní charakter a nelze se na ně plně spoléhat.