Právní servis k tabákovým výrobkům

Výpadky v dodávkách zboží z důvodu Track & Trace

Publikováno: 12.06.2020 09:04

Vážení obchodní partneři,


dne 1. 4. 2020 byla spuštěna přísnější verze systému sledovatelnosti tabákových výrobků verze 1.4.2, která zpřísňuje ověřování zasílaných zpráv v souladu s legislativou. V praxi to znamená, že každý výrobek musí být správně evidován v každém okamžiku jeho manipulace do Evropské databáze sledovatelnosti tabákových výrobků DENTSU.


Sleduje se pohyb každého výrobku od jeho vyrobení, každá agregace (např. z krabiček na tyč a následně až po paletu), každý převoz, pohyb na skladech výrobců i distributorů, až po samotný prodej na koncový maloobchodní bod.
Bohužel, výše uvedený systém a jeho přísná pravidla zjevně nebyly dostatečně otestovány což má za následek značné narušení dodavatelského řetězce nejen u nás ale v celé EU. Aktuálně jsme v situaci, kdy jsme denně nuceni vracet zboží dodavatelům, jelikož nám databáze EU nepotvrdí platnost ověřovaných kódů na přijímaných skupinových balení od našich dodavatelů. Fyzická přítomnost zboží na skladech, bez platného potvrzení příjmu z databáze EU, je závažným porušením Evropských i Českých zákonů s potencionálně vysokými sankcemi.


Naše společnost vždy a za každých okolností plnila a plní všechny zákonem stanovené povinnosti a ani v tomto případě neděláme výjimky. Bohužel však takto dochází k výpadkům, kdy není možné zboží přijmout na náš sklad a následně plně uspokojit objednávky.


Tímto listem bychom vás chtěli především informovat, že v žádném případě nedovolujeme příjem nepotvrzeného zboží a nedovolujeme si vystavit naše odběratele žádnému riziku. Navíc chceme zdůraznit, že všechny námi implementované distribuční a kontrolní systémy jsou bezchybné a plně funkční, respektující standardy EU dané legislativy.


Ve spolupráci s ostatními distributory a výrobci nejen v České republice intenzivně apelujeme na příslušné kompetentní orgány ČR i EU, aby takto striktní nařízení bylo dočasně uvolněno anebo došlo k urychlené opravě chyb, které blokují distribuční řetězec.

 

GGT CZ, a.s.

Změna Zákona č.65/ 2017 Sb. „Protikuřácký zákon“ - od 31. května 2017

Změna Zákona č.65/2017 Sb. „Protikuřácký zákon“ Účinnost zákona je od 31. května 2017.

Zákaz kouření bude:

- ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

- v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

- v dopravním prostředku veřejné dopravy,

- ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,

- ve škole a školském zařízení,

- v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,

- v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,

- ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,

- ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,

- Ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (s výjimkou dočasných staveb – např. letních zahrádek,… ), s výjimkou užívání vodních dýmek,

- v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

- Zakazuje se používat elektronické cigarety kromě míst jako jsou vnitřní prostory stravovacích služeb ( prostory, kde je nabízeno jídlo, či nápoje ) a v prostorách zoologických zahrad, či v prostorách na které se zákaz nevztahuje.

 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nelze se na něj zcela spoléhat. Plné znění novely zákona č. 65/2017 Sb., můžete nalézt například na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, či aktuální sbírce zákonů ČR.

Probíhající i připravované legislativní změny 2016/2017

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat a připomenout, jaké nás čekají změny při prodeji tabákových výrobků v rámci novely Zákona o potravinách a tabákových výrobcích č.110/1997 Sb.

– Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret se „starým“ designem (bez varovných obrázků) mohou být prodávány nejdéle do 7. prosince 2016.

– Tabákové výrobky, a bylinné výrobky určené ke kouření (doutníky, cigarilos, tabáky dýmkové, tabáky do vodních dýmek) mohou být nabízeny k prodeji se „starým“ designem (bez varovných obrázků) nejdéle do 20. května 2017.

– Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret s mentholovou příchutí se smí prodávat do 20. 5. 2020.

– Od 7. 12. 2016, se smí prodávat tabáky s min. gramáží 30g

 

Další připravované legislativní změny:

– Od 1. 12. 2016 přeřazuje doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) ze základní sazby daně 21 % do snížené sazby daně 15 %.

– Od 1. 1. 2017 nastane opět změna v sazbě SPD na tabákové výrobky platná pro rok 2017, s přechodným obdobím na doprodej „starých“ cigaret s kolkem „S“ a to do 31. 3. 2017.

– Od 1. 1. 2017 se předpokládá, že vstoupí v platnost novela zákona o DPH, kterou dojde k úpravě prodeje dobíjecích kuponů telefonních operátorů. Dobíjecí kupony, vám budou prodávány za koncovou spotřebitelskou cenu s 0 % sazbou DPH. Za nákup těchto kuponů, vám bude naším velkoobchodem namísto dnešní marže poskytnuta sleva do faktury na vámi zakoupené zboží.

– Od 1.3.2017 bude spuštěn pro maloobchody a velkoobchody systém elektronické evidence tržeb ( EET ).V rámci příprav na tuto skutečnost nabízíme našim zákazníkům k zakoupení, či pronájmu terminály EET, které vám zajistí veškeré technické požadavky v rámci této novely. - více ZDE 

 

Upozorňujeme: Tyto výše uvedené texty mají pouze informativní charakter. Kompletní výklad zákonů k výše uváděné problematice najdete ve Sbírce zákonů ČR (např. na stránkách Ministerstva vnitra České Republiky – www.mvcr.cz)

ZAHÁJENÍ EET PRO MALOOBCHODY A VELKOOBCHODY ( od 1.3.2017 )

Fáze EET ( Elektronické Evidence Tržeb ) pro Malo a Velkoobchody se blíží:

    1. fáze – Stravovací a ubytovací služby, již od 1. prosince 2016,

    2. fáze – Maloobchod a velkoobchod, již od 1. března 2017,

    3. fáze – Ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze), již od 1. března 2018,

    4. fáze – Vybraná řemesla, již od 1. června 2018

 

Jak řešit  případné problémy EET a s připojením k internetu?

Nabízíme Vám možnost plně se připravit na EET s námi

Doprodej - informace o lhůtách pro doprodej tabákových výrobků v roce 2020

Vážení obchodní partneři,
po roční přestávce se do našeho života opět vrací termín pro doprodej tabákových výrobků, který se v tomto roce specificky týká tří kategorií tabákových produktů. Rádi bychom Vás obecně seznámili se základními informacemi, které se Vás budou prakticky týkat.

 

Změna zákonů k doutníkům, dýmkovým tabákům a e-cigaretám - květen 2017

Všechny Doutníky, dýmkové tabáky musí mít od 20.5.2017, dle platné novely zákona č. č. 110/1997 Sb., změnu zdravotního značení na svém obalu.

Nové zdravotní značení doutníků a tabáků do dýmek je větší než současné a obsahuje nově například odkaz na webové stránky pro odvykání kouření. Tím se dá dobře určit o jaký typ výrobku se jedná. Zda se starým varovným značením, či nový platným k prodeji od 20.5.2017.

Dýmkové tabáky ( nově - webová adresa na zdravotním varování )

Doutníky ( nově - webová adresa na zdravotním varování )

- Všechny doutníky a dýmkové tabáky rovněž nesmí obsahovat nově názvy charakteristických příchutí ( např. Jahoda, Meloun, Vanilka…atd. ).

 

Elektronické cigarety a e-liquidy ( od 20.5.2017 ):

- varování musí být nově na produktech včetně hardware

- obaly nesmí obsahovat žádné obrázky ovoce,…atd., taktéž nesmí obsahovat název příchutě.

- všechny prvky musí být součástí balení tzn. nelze nic lepit a dodělávat na krabičky atd. ( vše musí být pevně tištěno na obal )

- e-liquidy mohou mít maximální náplň 10ml - e-liquidy mohou mít max. obsah nikotinu 18g/1ml

- clearomizér tj. nádobka u vapovacích zařízení pro e-liquid, může mít maximální obsah pro 2ml e-liquidu

 

Staré výrobky, které nebudou splňovat výše uvedená značení, či normy, nesmějí být od 20.5.2017 v prodeji na území ČR.

 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nelze se na něj zcela spoléhat. Plné znění novely zákona č.110/1997 Sb, můžete nalézt například na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, či aktuální sbírce zákonů ČR.

Sledování tabákových výrobků Track & Trace

Vážení obchodní partneři,

dne 20.5.2019 vstoupí v účinnost Nařízení evropské komise o sledování tabákových výrobků, takzvaný systém Track & Trace. Toto nařízení bude mít dopad na veškeré části prodejního řetězce tabákových výrobků, od výrobce až po tzv. první maloobchodní prodejnu, tedy první prodejnu v řetězci, kde může tabákový výrobek zakoupit běžný spotřebitel. V první vlně se od 20.5.2019 toto nařízení týká pouze cigaret a cigaretových tabáků.

Všechny tyto produkty vyrobené po 20.5.2019 musí být ze strany výrobců a dovozců označeny jedinečným kódem. Povinností velkoobchodních distributorů je pohyb těchto produktů sledovat a prodej elektronicky hlásit ještě před expedicí ze skladu. Maloobchodní prodejce již nákup ani prodej sledovat nebude a to ani případný přesun zboží mezi svými vlastními provozovnami, pokud v rámci převozu nepoužije distribuční/centrální sklad.

Povinností maloobchodního prodejce je každou provozovnu zaregistrovat. Na základě této registrace obdrží každá provozovna identifikační číslo, které nahlásí svým dodavatelům tabákových výrobků. Bez znalosti identifikačního čísla odběratele nelze po 20.5.2019 nově označené produkty na konečný prodejní bod dodat.

Registrátorem hospodářských subjektů pro ČR je Státní tiskárna cenin. Možnost registrace bude na webu Státní tiskárny cenin dostupná přibližně od poloviny dubna 2019. Podrobnější informace o registraci jsou dostupné na webu https://stc.cz/produkty/track-trace/.

GGT CZ, a.s.

Končící platnost prodeje kolků

Vážení obchodní partneři, zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že k 31.3.2017 končí platnost prodeje cigaret s kolkem „S“.

Od 1.4.2017 lze legálně na území ČR prodávat pouze cigarety, které obsahují kolek „T“.

Platnost kolku „T“ je dle aktuálního znění zákona stanovena do 31.12.2017 s možností doprodeje cigaret s kolkem „T“ až do 31.3.2018.

 

Upozornění:

Z platné legislativy vyplývá, že prodejci nesmí na svých provozovnách mít po 1.4.2017 uskladněné jakékoliv zásoby cigaret se starými kolky „S“.

Tento sortiment ( cigarety s kolky „S“ ) se po datu 31.3.2017 bere jako neznačený tabákový výrobek a hrozí tudíž sankce ze strany státní správy, při zjištění namátkovou kontrolou ( např. Celní Správou ).

 

-Tato zpráva má pouze informativní charakter. Přesné znění zákonů vztahující se k výše uvedené problematice, naleznete ve sbírce zákonů ČR.