Právní servis k tabákovým výrobkům

Sledování tabákových výrobků Track & Trace

Vážení obchodní partneři,

dne 20.5.2019 vstoupí v účinnost Nařízení evropské komise o sledování tabákových výrobků, takzvaný systém Track & Trace. Toto nařízení bude mít dopad na veškeré části prodejního řetězce tabákových výrobků, od výrobce až po tzv. první maloobchodní prodejnu, tedy první prodejnu v řetězci, kde může tabákový výrobek zakoupit běžný spotřebitel. V první vlně se od 20.5.2019 toto nařízení týká pouze cigaret a cigaretových tabáků.

Všechny tyto produkty vyrobené po 20.5.2019 musí být ze strany výrobců a dovozců označeny jedinečným kódem. Povinností velkoobchodních distributorů je pohyb těchto produktů sledovat a prodej elektronicky hlásit ještě před expedicí ze skladu. Maloobchodní prodejce již nákup ani prodej sledovat nebude a to ani případný přesun zboží mezi svými vlastními provozovnami, pokud v rámci převozu nepoužije distribuční/centrální sklad.

Povinností maloobchodního prodejce je každou provozovnu zaregistrovat. Na základě této registrace obdrží každá provozovna identifikační číslo, které nahlásí svým dodavatelům tabákových výrobků. Bez znalosti identifikačního čísla odběratele nelze po 20.5.2019 nově označené produkty na konečný prodejní bod dodat.

Registrátorem hospodářských subjektů pro ČR je Státní tiskárna cenin. Možnost registrace bude na webu Státní tiskárny cenin dostupná přibližně od poloviny dubna 2019. Podrobnější informace o registraci jsou dostupné na webu https://stc.cz/produkty/track-trace/.

GGT CZ, a.s.