Naše vize

Jsme otevření a pozitivní

 • vzděláváme se, zajímají nás nové technologie
 • podporujeme dobré nápady, hledáme jednoduchá funkční řešení
 • upřednostňujeme trvale udržitelný rozvoj před krátkodobým prospěchem

Jednáme poctivě a slušně

 • dodržujeme zákony a pravidla
 • respektujeme partnery, konkurenci, instituce i sami sebe
 • chováme se slušně, spravedlivě a zodpovědně ke svému okolí

 

Pracujeme profesionálně

 • záleží nám na kvalitě, neseme osobní zodpovědnost za výsledek
 • v navazujících činnostech myslíme na dalšího v řadě
 • inovujeme naše postupy, vytváříme systémová řešení

 

Podporujeme efektivitu a rozvoj

 • k partnerům přistupujeme s důvěrou a chováme se vůči nim zdvořile a důvěryhodně
 • vnímáme potřeby našich partnerů, navrhujeme oboustranně užitečná řešení
 • jsme tolerantní a loajální

Budujeme partnerství a tým

 • k partnerům přistupujeme s důvěrou a chováme se vůči nim zdvořile a důvěryhodně
 • vnímáme potřeby našich partnerů, navrhujeme oboustranně užitečná řešení
 • jsme tolerantní a loajální